CROESO I YMLAEN: EIN STRATEGAETH AR GYFER GWEITHGAREDDAU DYFROL YNG NGHYMRU

Mae Nofio Cymru yn falch ac yn gyffrous i ddadorchuddio ein strategaeth YMLAEN newydd i yrru gweithgareddau dyfrol Cymru ymlaen dros y tair blynedd nesaf.

Mae YMLAEN yn gosod cyfeiriad newydd, cadarnhaol i’r corff llywodraethu cenedlaethol, ein haelodau, ein cefnogwyr a’r 500,000 o bobl sy’n weithgar yn y dŵr yng Nghymru bob wythnos. Mae’r rhagolygon strategol eang newydd hwn yn dangos ein hymrwymiad i ysgogi twf ar draws ein haelodaeth graidd, cyfranogiad ehangach, a’n chwaraeon datblygu ac mae cynhwysiad yn greiddiol iddo, wrth i ni barhau â’n gwaith i wireddu ein gweledigaeth o Ddyfrol ar gyfer Pawb am Oes.

Darllenwch y ddogfen YMLAEN lawn yma.EIN GWELEDIGAETH

GWEITHGAREDDAU DYFROL I BAWB

Mabwysiadodd Nofio Cymru y weledigaeth o “Gweithgareddau dyfrol i bawb” yn 2017 fel ei egwyddor arweiniol. Mae’r weledigaeth hon wedi siapio strategaethau, gweithgareddau, mentrau a rhaglenni’r sefydliad, gan bwysleisio ei ymrwymiad i wneud gweithgareddau dyfrol a chwaraeon yn hygyrch i unigolion o bob cefndir, gan gynnwys oedran, rhyw, ethnigrwydd, crefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, addysg, a tharddiad cenedlaethol.EIN HYMAGWEDD

Yng nghyd-destun tirwedd esblygol, bydd YMLAEN yn sicrhau bod gweithgareddau dŵr Cymreig yn parhau i fod yn berthnasol ac yn ymatebol i anghenion amrywiol cymunedau ledled Cymru hyd at 2026 a thu hwnt. Ein nod yw rhoi’r cyfle i bawb gael mynediad at y buddion meddyliol a chorfforol y gall gweithwyr dyfrol eu datgloi.

Yn ogystal, mae’r strategaeth yn ceisio hybu a chryfhau enw da rhaglen berfformiad Cymru fel arweinydd byd o ran perfformiad a diwylliant er mwyn ysbrydoli’r genedl i gymryd rhan a ‘mynd i’r dŵr’.


YMLAEN-Master-Document-WELSH6

YMLAEN-Master-Document-WELSH6


EIN GWERTHOEDD

Yng nghyd-destun tirwedd esblygol, bydd YMLAEN yn sicrhau bod gweithgareddau dŵr Cymreig yn parhau i fod yn berthnasol ac yn ymatebol i anghenion amrywiol cymunedau ledled Cymru hyd at 2026 a thu hwnt. Ein nod yw rhoi’r cyfle i bawb gael mynediad at y buddion meddyliol a chorfforol y gall gweithwyr dyfrol eu datgloi.

Yn ogystal, mae’r strategaeth yn ceisio hybu a chryfhau enw da rhaglen berfformiad Cymru fel arweinydd byd o ran perfformiad a diwylliant er mwyn ysbrydoli’r genedl i gymryd rhan a ‘mynd i’r dŵr’.


YMLAEN-Master-Document-WELSH10

YMLAEN-Master-Document-WELSH10

YMLAEN-Master-Document-WELSH11

YMLAEN-Master-Document-WELSH11

YMLAEN-Master-Document-WELSH12

YMLAEN-Master-Document-WELSH12