To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Masters

Meistri

Nofio i oedolion sy’n 18 a throsodd yw nofio Meistri. Mae’n cwmpasu popeth o nofio hamdden er mwyn gwella ffitrwydd i nofio cystadleuol wedi’i drefnu.

Nofio Meistri

Mae Nofio Cymru am hyrwyddo, cefnogi a chynyddu nifer y clybiau Meistri yng Nghymru.

Mater i chi yw penderfynu i ba raddau yr ydych am fod yn rhan o nofio Meistri.

I ba raddau bynnag y cymerwch ran, dylech weld eich iechyd yn gwella, a chael cyfle i wella eich ffitrwydd a chadw’n heini, a meithrin cyfeillgarwch da ymhlith nofwyr.

Mae nofio Meistri yn ffordd wych o gymdeithasu a nofio gydag eraill, a mwynhau cael eich hyfforddi’n rhan o grŵp os ydych yn dymuno hynny. Bydd cyfle hyd yn oed i roi cynnig ar nofio dŵr agored neu bolo dŵr.

P’un a ydych yn nofio o ran hwyl neu er mwyn cystadlu, clybiau Meistri yw’r lle i fynd. Does dim rhaid i chi fod wedi nofio’n gystadleuol o’r blaen i fod yn nofiwr Meistr. Waeth beth sy’n eich ysgogi, mewn sesiynau Meistri cewch wella eich strôc a’ch techneg anadlu, gwella eich ffitrwydd, a chael ymarfer corff da. Gallwch ddechrau beth bynnag fo’ch oedran. Mae nofio’n gamp am oes!

Cynhelir cystadlaethau Meistri rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae rhesymau da dros gymryd rhan, ond does dim pwysau i gystadlu os nad yw o ddiddordeb i chi. Os hoffech wybod rhagor neu os hoffech drafod dechrau eich clwb meistri eich hun, neu greu adran meistri yn eich clwb, anfonwch neges e-bost YMA

Techneg a Chyngor - nofio ar y cefn

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio ar y cefn.

Download

Techneg a Chyngor - nofio yn eich blaen

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio yn eich blaen.

Download

Techneg a Chyngor - nofio ar y frest

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio ar y frest.

Download

Techneg a Chyngor - nofio pili-pala

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio pili-pala.

Download

Nofio Newyddion