To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Perfformiad Polo Dŵr

Perfformiad Polo Dŵr

Mae sgwadiau Cymru yn cystadlu’n rheolaidd mewn digwyddiadau ledled Ewrop a Phrydain.

Polo Dŵr Cystadleuol

Mae’r sgwadiau iau a hŷn yn cystadlu ar lefel perfformiad uchel. Eu prif gystadlaethau yw Cwpan Môr y Gogledd a Thwrnamaint Cenhedloedd yr UE. Yn 2016, cynhelir y twrnameintiau yn Awstria, Gweriniaeth Tsiecoslofacia, Malta a Denmarc. Cynhelir twrnamaint Cwpan Môr y Gogledd 2016 yn Iwerddon ar gyfer y sgwad iau ac yn yr Alban ar gyfer y sgwad hŷn.

Mae’n rhaid i holl aelodau sgwadiau cystadlu fynychu Clinigau Cymru.

I wybod rhagor am fanylion penodol, cysylltwch â’ch clwb lleol neu’r manylion cyswllt Cenedlaethol isod: 

Bechgyn iau 16-18 - John Evans - cliciwch YMA i anfon e-bost

Bechgyn Ifanc dan 12-16 - Darryl Ward - cliciwch YMA i anfon e-bost

Merched a menywod - Sian Smith - cliciwch YMA i anfon e-bost

Dynion - Carl Wyatt - cliciwch YMA i anfon e-bost