To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Sut i Redeg Clwb

Sut i Redeg Clwb Polo Dŵr

Mae rhedeg Clwb yn waith pwysig i grŵp o bobl ymroddedig â swyddogaethau unigol. Mae clwb a gaiff ei redeg yn dda yn golygu mwy o gyfleoedd i’r clwb, a mwy o lwyddiant mewn cystadlaethau.

Sut i redeg clwb

Cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i redeg clwb llwyddiannus YMA

Cadeirydd y Clwb

Mae Cadeirydd yn goruchwylio rhediad y clwb a’r swyddogaethau cysylltiedig. Mae angen sgiliau arwain cadarn a’r gallu i ddatblygu clwb unedig cadarn. Mae profiad o sefydlu a gweithio o fewn cynlluniau ac amcanion strategol yn ddymunol.

Download

Trysorydd y Clwb

Mae Trysorydd y clwb yn gyfrifol am gynhyrchu a rheoli cyfrifon ac arian y clwb, a dylai adrodd i Gadeirydd y Clwb. Bydd y swyddogaeth hon yn cynnwys bod yn gyfrifol am holl incwm a gwariant y clwb.

Download

Swyddog Lles

Mae swyddogaeth y Swyddog Lles yn hanfodol i ddarparu ‘pwynt cyswllt cyntaf’ i blant ac oedolion yn y clwb sydd â phryder ynglŷn â diogelwch plant.

Download

Ysgrifennydd y Clwb

Ysgrifennydd y Clwb sy’n ymdrin yn gyntaf â gohebiaeth a chyfathrebu, ac mae’n swydd allweddol i sicrhau bod clwb yn rhedeg yn llyfn. Mae Ysgrifennydd y Clwb hefyd yn darparu cyswllt rhwng aelodau, darpar aelodau a sefydliadau allanol, e.e. gweithredwyr pyllau, yr awdurdod lleol.

Download

Aelodau'r Pwyllgor

Swyddogaeth aelod o’r pwyllgor yw meithrin perthynas effeithiol ag aelodau’r Pwyllgor, gan sicrhau bod pob un yn ymroddedig i ddiben cyffredin, meithrin perthynas effeithiol â phartneriaid allanol yn ôl yr hyn sy’n ofynnol gan y Pwyllgor, a chefnogi ac arwain y Pwyllgor i fanteisio i'r eithaf ar ei adnoddau a’i alluoedd.

Download