To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Canolfannau Perfformiad Uchel

Nofio Cymru Canolfannau Perfformiad Uchel

Mae Nofio Cymru yn cefnogi dwy ganolfan perfformiad uchel (Caerdydd ac Abertawe) lle caiff nofwyr addawol gymorth strwythuredig er mwyn rhagori yn eu gyrfa academaidd a chwaraeon.

Meini Prawf Dethol

Mae’n rhaid i nofwyr fod cystal â neu’n well na’r meini prawf perfformio cyhoeddedig, mewn o leiaf un gamp Olympaidd i gael eu hystyried yn y broses ddethol. Mae’r meini prawf perfformiad wedi eu gosod ar lefel yr 16 uchaf yn y Byd o ran amser safle cwrs hir +3% (2 i bob gwlad ar 1 Medi 2015)

Click here