To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Clybiau Perfformiad - Nofio Conwy

Dosbarthiad Clwb
Competitive Swimming, Development Swimming, Disability Swimming, Regional Performance

Clwb Perfformiad Sirol yw Nofio Conwy sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Nofio Llandudno dan arweiniad y Prif Hyfforddwr, Chris Davies.

Nod Nofio Conwy yw “cefnogi’r daith gyfan”. Ein nod yw ymgysylltu’n weithredol â datblygiad nofwyr, o Raglen Dysgu Nofio yr Awdurdod hyd nes iddynt gyrraedd y safon sydd ei hangen i fod ar y Sgwad Perfformiad. Yna gallwn gynorthwyo eu cyfnod pontio i sgwadiau perfformiad uchel neu sgwadiau Prifysgolion.

Adolygodd Nofio Conwy ei strwythur yn gyfan gwbl ar ddechrau 2016, ac arweiniodd hyn at benodi Prif Hyfforddwr newydd. Mae gan Nofio Conwy ddwy raglen nofio lawn-amser ar hyn o bryd sydd â’r nod o gynhyrchu nofwyr sy’n gallu cystadlu ar lefel genedlaethol ac, o bosibl, cyrraedd safon perfformiad uchel pan fyddant yn cyrraedd oed Prifysgol.

Mae gan y Sir dri chlwb datblygu nofio ar hyn o bryd i gefnogi Nofio Conwy: Abergele, Bae Colwyn a Llandudno. Y nod yw cynhyrchu nofwyr â’r sgiliau sydd eu hangen i fwydo’r ddwy sgwad perfformiad. Mae’r llwybr perfformiad yn dechrau gyda’r Sgwad Potensial i blant 10-13 oed, sy’n hyfforddi am chwe sesiwn yr wythnos. Mae’r Sgwad Potensial yn seiliedig ar sgiliau yn bennaf, gyda phwyslais ar ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i ennill lle ar y sgwad perfformiad lawn-amser.

Mae ein Sgwad Perfformiad ar gyfer nofwyr 13+ oed sydd â’r rhinweddau i gystadlu ar lefel genedlaethol ac sy’n gobeithio cyrraedd eu potensial llawn ar safon uwch fyth. Mae’r sgwad hon yn gwneud wyth sesiwn yn y pwll mewn wythnos, ac wedi’i chefnogi gan gyfres o sesiynau cyflyru ar y tir.