To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
David Roberts MBE
National Squad - Athlete

David Roberts MBE

Bywgraffiad

Cynrychiolodd Gymru am y tro cyntaf mewn cystadleuaeth yn ninas Glasgow ym 1993. Ei gystadleuaeth fawr gyntaf dros Brydain oedd Pencampwriaethau Nofio Anabl Ewrop 1999 yn ninas Braunschweig, yr Almaen, lle yr enillodd bob un o’i bedwar ras. Cystadlodd yn y Gemau Paralympaidd am y tro cyntaf yn Sydney yn ystod haf 2000. Creodd gryn argraff wrth gipio saith o fedalau.

Ym Mhencampwriaethau Nofio Anabl Ewrop yn 2001 yn ninas Stockholm, Sweden, enillodd David bum medal aur gan gynnwys rasys dull rhydd S7 50m, 100m a 400m.

Yng Ngemau’r Gymanwlad ym Manceinion yn 2002, gwelwyd Athletwyr Elît ag Anableddau (EAD) yn cystadlu ochr yn ochr ag athletwyr nad ydynt yn anabl mewn cystadleuaeth fawr am y tro cyntaf. David oedd yr unig nofiwr anabl o Brydain i ennill gwobr, gan gipio’r fedal efydd yn ras dull rhydd 100m aml-anabledd i ddynion.

Enillodd Roberts ei fedalau cyntaf ym Mhencampwriaethau’r Byd IPC ym Mar Del Plata, yr Ariannin ym mis Rhagfyr 2002. Enillodd dair medal aur, un arian ac un efydd.

Cafodd ei ail brofiad o’r Gemau Paralympaidd yng Ngemau’r Haf yn Athen yn 2004. Yma, enillodd bedair medal aur ac un arian yn y digwyddiadau canlynol: [2]

Ras dull rhydd dynion S7 50m – Aur

Ras dull rhydd dynion S7 400m – Aur

Ras dull rhydd dynion S7 400m– Aur

Ras gyfnewid gymysg unigol dynion SM7 200m – Arian

Ras gyfnewid dull rhydd dynion 4 × 100m 34 pwynt – Aur

Yn sgil ei gyflawniadau yng Ngemau Paralympaidd 2000 a 2004, ynghyd â’i lwyddiannau blaenorol dros Brydain, cafodd David MBE am ei wasanaethau i chwaraeon anabl yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines. Derbyniodd ei wobr gan y Frenhines ym Mhalas Buckingham ym mis Mawrth 2005. Rhoddwyd ei enw hefyd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC 2004, a enillwyd gan y Fonesig Tanni Grey-Thompson.

Daliodd David ei afael ar ei fedal efydd ar gyfer ras dull rhydd dynion anabl 100m yng Ngemau’r Gymanwlad 2006 ym Melbourne, Awstralia. Ym Mhencampwriaethau Nofio’r Byd IPC 2006, a gynhaliwyd yn ninas Durban, De Affrica, enillodd bedair medal aur, 1 fedal arian a medal efydd. Roedd y medalau hyn yn cynnwys bob un o’r rasys dull rhydd S7 unwaith eto.

Yn hanner gyntaf 2008, gosododd David recordiau’r byd ar gyfer rasys dull rhydd S7 50m, 100m, 200m a 400m, a hynny o fewn cyfnod o 6 wythnos. Daliodd ei afael ar Record y Byd ar gyfer ras dull rhydd S7 50m, gan ennill y blaen ar gystadleuydd arall o Brydain, Matthew Walker, ym mis Ebrill ym Mhencampwriaethau Nofio Prydain yn Sheffield, gan osod amser newydd o 27.67. Yn ystod yr un bencampwriaeth, gwellodd ar ei record y byd ar gyfer ras dull rhydd S7 100m, gydag amser newydd o 1:00.34.

Gosododd record y byd newydd ar gyfer ras S7 200m, gydag amser o 2:18.86 yn y Pencampwriaethau Agored yn yr Almaen ym mis Mai 2008. Am y tro cyntaf yn ei yrfa, torrodd record y byd ar gyfer ras dull rhydd S7 400m, a oedd gan Dean Booth o Seland Newydd ers 8 mlynedd cyn hynny, ym Mhencampwriaethau Nofio Rhyngwladol Prydain yn Sheffield ym mis Ebrill, gydag amser o 4:49.12.

Cafodd ei ddewis ar gyfer y Gemau Paralympaidd am y drydedd gwaith yn olynol ym mis Mai 2008, pan gafodd ei enwi yn rhan o’r sgwad a fyddai’n teithio i Gemau Paralympaidd Beijing.

Enillodd bedair medal yng Ngemau Paralympaidd Beijing yn 2008, gan gipio’r fuddugoliaeth yn y rasys dull rhydd S7 50m, 100m a 400m ac roedd yn aelod o dîm Prydain ar gyfer y ras gyfnewid dull rhydd 34 pwynt 4x100m, a gipiodd y fedal aur ac a dorrodd record y bydd o saith eiliad. Aelodau eraill y tîm oedd Graham Edmunds, Robert Welbourn a Matthew Walker.

I ddangos ei gefnogaeth i’w hyfforddwr ar y pryd, Billy Pye, sy’n cefnogi Clwb Pêl-droed Caerdydd, perfformiodd Roberts yr Ayatollah o flaen gohebwyr y Western Mail er mwyn dathlu ei unfed fedal aur ar ddeg. Mae David yn gefnogwr brwd o Glwb Pêl-droed Wrecsam ac yn cefnogi tîm rygbi’r Bridgend Ravens, gan fynychu gemau yn rheolaidd. Drwy ennill ei unfed fedal aur ar ddeg, daeth yn gyfartal â record y Fonesig Tanni Grey-Thompson, o fod yn Baralympiad mwyaf llwyddiannus Cymru a Lloegr.

David Roberts yw un o Athletwyr Paralympaidd mwyaf llwyddiannus Prydain erioed. Ar ôl ennill pedair medal aur yng ngemau Beijing yn 2008, dewiswyd David i gario baner Prydain yn y seremoni gau.

Ar ddechrau 2010, symudodd David o Ganolfan Perfformiad Uchel Abertawe i Sgwad Nofio Sir Caerffili, gan weithio o dan hyfforddwr newydd, Peter Key. Ar 4 Mawrth 2010, dewiswyd David yn noddwr ar gyfer Academi Chwaraeon Jaguar. Ym mis Awst 2010, cynrychiolodd Brydain unwaith eto ym Mhencampwriaethau Nofio’r Byd IPC, a gynhaliwyd yn Eindhoven yn yr Iseldiroedd. Er nad oedd ond newydd ddychwelyd i’r pwll ar ôl cyfnod hir o salwch ac anafiadau, llwyddodd i ddal gafael ar ei goron ar gyfer y ras dull rhydd S7 100m, yn ogystal â chipio medal arian a dwy fedal efydd. Cystadlodd dros Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn ninas Delhi yn 2010, gan gipio’r pedwerydd safle yn y ras dull rhydd S7 100m, digwyddiad lle y bu’n nofio yn erbyn cystadleuwyr mewn dosbarth uwch na’i ddosbarth ef.

Ym mis Ebrill 2012, ni chafodd Roberts le ar dîm Nofio Prydain ar gyfer Gemau Paralympaidd Llundain yn 2012 gan na lwyddodd i fodloni’r amseroedd cymhwyso oherwydd iddo ddioddef o niwmonia dair wythnos cyn y treialon. Er iddo fethu â chymhwyso o ffracsiwn eiliad, wedi dim ond tair wythnos o hyfforddi, penderfynodd dewiswr Tîm Prydain, John Atkinson, i beidio â mynd ag ef. Apeliodd David yn erbyn y penderfyniad, gan ennill, a gorfodi Atkinson i ailystyried ei benderfyniad. Er iddo ennill yr apêl, penderfynodd Atkinson unwaith eto i beidio â chynnwys David yn y tîm.[4]

Gofynnodd i’w bartner hirdymor, Agata Jankowska, ei briodi yn ystod taith i Efrog Newydd ym mis Hydref 2010. Ar 11 Mawrth, cafodd wahoddiad i annerch y Cyngor Hawliau Dynol yn Geneva ynglŷn â Gemau Llundain 2012 a hawliau pobl ag anableddau.

Cyflawniadau

  • Cael MBE gan EM y Frenhines yn 2005
  • Enwebwyd ar gyfer Gwobr Personoliaeth y Flwyddyn y BBC am yr ail dro yn 2008
  • Cael CBE gan EM y Dywysoges Anne yn 2009
  • Oriel yr Anfarwolion Nofio Cymru 2014