To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
David Davies
National Squad - Athlete

David Davies

Bywgraffiad

Enillodd fedal aur ym Mhencampwriaeth Iau Ewrop yn 2003. Yng Ngemau Olympaidd 2004, enillodd y fedal efydd yn y ras 1,500m dull rhydd i ddynion, a’i amser oedd 14:45.95 (record Prydain ac Ewrop). Nofiodd hefyd ym Mhencampwriaeth Ewrop 2004 ac ym Mhencampwriaeth y Byd 2005.

Yng Ngemau’r Gymanwlad 2006, enillodd Davies y ras 1,500m dull rhydd a daeth yn drydydd yn y ras 400m dull rhydd. Yn 2008, daeth yn ail yn y ras 1,500m dull rhydd yng nghystadleuaeth Cyrsiau Byr y Byd 2008.

Cynrychiolodd Davies Brydain Fawr yng Ngemau Olympaidd 2008, gan nofio yn y gystadleuaeth yn y pwll ac yn ras dŵr agored. Yn ras 1500m dull rhydd y dynion, gorffennodd yn y 6ed safle. Yn y ras dŵr agored 10 cilomedr yn ninas Beijing, cystadleuaeth Olympaidd newydd, daeth Davies yn ail. Yn fuan ar ôl gorffen y ras, roedd pryder am iechyd Davies wrth i staff Cymorth Cyntaf frysio i’w roi ar wely cludo er mwyn iddo gael sylw meddygol. Dywedodd Davies wrth y BBC yn fuan wedyn: "Yn y rhan olaf roeddwn i’n ddryslyd, roeddwn i eisiau ennill cymaint. Rwyf wedi rhoi popeth oedd gen’ i - roedd y gwely cludo ar y diwedd braidd yn rhyfedd ond mae gen’ i rywbeth i ddangos am hynny. I fod yn onest roeddwn i’n teimlo dan y lach a phobl yn nofio drostaf i, ac roedd y cylchdro olaf yn anodd dros ben".

Cymhwysodd Davies ar gyfer y ras 10 cilomedr Olympaidd ym Mhencampwriaethau Dŵr Agored y Byd yn Seville, Sbaen lle y gorffennodd dim ond .03 eiliad y tu ôl i’r enillydd.

Cyflawniadau

  • Cafodd ei dderbyn i Oriel Anfarwolion Nofio Cymru yn 2012
  • Gemau Olympaidd 2008, Medal Arian – Ras 10 cilomedr Dŵr Agored
  • Gemau Olympaidd 2004, Medal Efydd – Ras dynion 1,500m dull rhydd, gyda’r amser 14:45.95 (record Prydain ac Ewrop)