To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Dave Haller MBE
National Squad - Coach

Dave Haller MBE

Bywgraffiad

Mae Dave Haller MBE, Prif Hyfforddwr Clwb Nofio Dinas Caerdydd, wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol ar ôl 47 mlynedd o hyfforddi, sydd wedi cynnwys bod yn Hyfforddwr Cenedlaethol Prydain ar gyfer y Gemau Olympaidd ddeg gwaith, ac yn Hyfforddwr Cenedlaethol i Loegr, Hong Kong a Chymru yng Ngemau’r Gymanwlad 12 gwaith.

Mae gan Dave Haller enw da yn y byd nofio. Mae’n Olympiad ei hun ar ôl cynrychioli Prydain Fawr yn ninas Tokyo yn 1964, ac ef yw hyfforddwr nofio mwyaf llwyddiannus y DU dros y 45 mlynedd diwethaf. Mae wedi hyfforddi 45 o nofwyr ar gyfer pob un o’r Gemau Olympaidd ers 1968.

Hyfforddodd David Wilkie a Duncan Goodhew i ennill Medalau Aur Olympaidd a’r sbrintiwr, Mark Foster a gynrychiolodd Clwb Nofio Dinas Caerdydd yn 1996 pan nofiodd yng Ngemau Olympaidd Atlanta gan osod dim llai na 7 o recordiadau byd yn y pwll.

Mae hefyd wedi hyfforddi yng Ngemau’r Gymanwlad ddeuddeg gwaith ac yn y Gemau Asiaidd (ar gyfer Sgwad Hong Kong). Mae ei nofwyr wedi cyflawni chwech record byd, deg medal Olympaidd (gan gynnwys tair medal aur), 32 o fedalau Gemau’r Gymanwlad a dros 20 o fedalau Pencampwriaethau Ewrop a’r Byd.

Ar ôl penodi Dave yn Brif Hyfforddwr adeg sefydlu Clwb Nofion Dinas Caerdydd ym 1974, dychwelodd i’r Clwb drachefn ym 1991 ar ôl cyfnod hyfforddi llwyddiannus yn yr Alban, Lloegr a Hong Kong, lle’r oedd yn hyfforddi’r Tîm Cenedlaethol.

Ar ôl dychwelyd i Gaerdydd, roedd Dave Haller yn rhan allweddol o lwyddiant y medalydd Olympaidd o Gaerdydd, David Davies, gan ei arwain at fedal efydd Olympaidd yn y ras 1500m dull rhydd yn Athen, 2004, ac at fedal arian yn y ras Dŵr Agored 10 cilometr yn Beijing 4 blynedd yn ddiweddarach.

Anrhydeddwyd Dave gan Nofio yr Alban drwy roi gwobr hyfforddi iddo am ei waith gyda Gregor Tait. Enillodd Gregor ddwy fedal aur a dwy fedal efydd yng Ngemau’r Gymanwlad yn 2006, y perfformiod gorau erioed gan athletwr o’r Alban mewn unrhyw gamp yng Ngemau’r Gymanwlad.

Mae ei lwyddiant fel hyfforddwr wedi parhau trwy gydol ei yrfa ddisglair, gyda dau nofiwr o Gaerdydd yn y tîm ar gyfer gemau Olympaidd Llundain 2012, sef Ieuan Lloyd a David Davies – sy’n cystadlu am y trydydd gwaith.

Yn 2014, dewiswyd chwech o’i nofwyr o Glwb Nofio Dinas Caerdydd ar gyfer Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad XX yn ninas Glasgow.

Cyflawniadau

  • Derbynydd Oriel yr Anfawolion 2012
  • Hyfforddwr y Flwyddyn BBC Cymru 2004
  • ‘Hyfforddwr Chwaraeon y Flwyddyn’ Cyngor Chwaraeon Cymru 2004 a 2006
  • ‘Hyfforddwr y Flwyddyn’ Cymdeithas Hyfforddwyr Nofio Prydain Fawr naw gwaith
  • Cael MBE am wasanaethau i Chwaraeon yn 2008
  • Mae Cymdeithas Hyfforddwyr Nofio Prydain wedi ei anrhydeddu â gwobr ‘Hyfforddwr Perfformiad y Flwyddyn’, yn ogystal â ‘Gwobr Cyflawniad Oes’ am 40 mlynedd o waith hyfforddi yn y byd nofio
  • Yng Ngemau’r Gymanwlad yn ninas Melbourne yn 2006, Dave oedd hyfforddwr David Davies a enillodd y fedal Aur yn y 1500m a’r fedal Efydd yn y 400m.