To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Cydraddoldeb

Cydraddoldeb

Cydraddoldeb

Mae Nofio Cymru yn gwbl ymroddedig i egwyddorion ac arfer cyfleoedd cyfartal i bawb. Rydym yn ystyried bod disgyblaethau dŵr yn darparu cyfleoedd mewn chwaraeon i bawb. Mae’n bosibl a dylid sicrhau eu bod ar gael i bawb ac i’r graddau mwyaf posibl.

I gefnogi ac ategu ei amcanion yn y maes hwn, mae Nofio Cymru yn gweithio i gyflawni’r Safon Cydraddoldeb mewn Chwaraeon, a sefydlwyd gan y Cyngor Chwaraeon fel meincnod ar gyfer cyrff llywodraethu chwaraeon y maent yn eu hariannu.

Mae Nofio Cymru eisoes yn ddeiliad balch o’r Safonau Cydraddoldeb Sylfaenol a Rhagarweiniol ac mae’n gweithio ar hyn o bryd tuag at gyflawni’r Safon Canolraddol.

Am ragor o wybodaeth am y Safonau, ewch i’w gwefan neu lawr lwythwch y ddogfen Safonau Cydraddoldeb mewn Chwaraeon: Canllaw i Sefydliadau Chwaraeon yma.

Gellir gweld dogfennau Cydraddoldeb Nofio Cymru YMA

Meet the transgender swim star who’s earned a spot on the men’s Harvard University team

In 2016 the Olympic Committee advised that Transgender athletes can compete without having undergone surgery – meet Schuyler Bailer a member of the Swimming & Diving Team from Harvard University. Aquatics is a world where we want everyone to be given equal opportunities and we all have responsibility to ensure our sport is free from discrimination .Spend a few minutes listening to  Schuyler’s story

Read more here