Pobl ag anabledd


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

swim school 16

Yn ôl ymchwil, nofio yw hoff gamp llawer o blant ac oedolion anabl oherwydd eu bod yn teimlo'n gydradd yn y dŵr.

Mae anableddau corfforol yn aml yn llai arwyddocaol unwaith y byddwch yn y dŵr a gall natur synhwyraidd dŵr fod yn llesol i'r rheiny sydd ag anhwylderau emosiynol ac ymddygiadol. Nid darparu sgiliau hanfodol yn unig mae gwersi nofio, maent hefyd yn cynnig y cyfle i gymdeithasu â phobl eraill. Mae'r rhan fwyaf o byllau yn cynnig gwersi nofio integredig tra bod eraill yn cynnig sesiynau anabledd arbennig. Cysylltwch â'ch pwll nofio lleol i weld beth sydd orau ar gyfer eich anghenion penodol chi neu rai eich plentyn.