Hyfforddiant ar gyfer athrawon


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Teachers

Gall athrawon ysgol sy'n gyfrifol am ddarparu gwersi nofio ysgol gael mynediad at addysg a hyfforddiant i ehangu a gwella eu gwybodaeth a'u sgiliau ynglŷn ag agweddau technegol nofio.

Mae Rhaglen Hyfforddi'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn cynnwys dau gwrs:

Gwneud a Sblash yn y Cyfnod Sylfaen 

Nofio yng Nghyfnod Allweddol 2