CEFNOGWCH EICH PLENTYN


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

SWIM SCHOOL 4

Mae'r rhan fwyaf o ysgolion yng Nghymru yn mynychu gwersi nofio a ddarperir mewn pyllau nofio lleol, ond yn aml nid yw hyn yn ddigon i sicrhau bod plant naill ai'n nofwyr cymwys neu hyderus.

Gallwch helpu eich plant i ddatblygu ymwybyddiaeth acwatig cynnar trwy fynd â nhw i nofio yn rheolaidd o oed ifanc. Gwnewch y gorau o'r sesiynau nofio am ddim sydd ar gael i blant dan 16 oed ledled Cymru. Trwy sicrhau bod eich plant yn dysgu nofio, rydych yn eu darparu â:

  • mynediad i weithgareddau dŵr eraill fel hwylio, syrffio neu ganŵio;
  • cyfle i ymuno â chlwb a chymryd rhan mewn cystadlaethau;
  • cyfle i gadw'n iach trwy ymarfer corff rheolaidd;
  • ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd trwy weithgaredd hwyliog.