Nofio Ysgolion


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

SWIM WALES 291

Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i fynychu gwersi nofio ysgolion yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol gynradd (Cyfnod Allweddol 2). Dywed y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol yng Nghymru y dylid dysgu disgyblion i:

  • Nofio o leiaf 25 metr (un hyd o'r pwll) erbyn eu bod yn 11 oed
  • Datblygu sgiliau diogelwch dŵr a goroesiad personol