Swyddogion Technegol

Croeso i Dudalen y Swyddogion Technegol!

Os ydych yn ystyried dod yn Swyddog Technegol, neu os ydych eisoes yn un, bydd y dudalen yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae Nofio Cymru yn cynnig cyrsiau swyddogion AM DDIM i'w holl aelodau cofrestredig hyd at lefel Dyfarnwr ac mae'n amgylchedd gwych i wneud ffrindiau a defnyddio eich sgiliau.

Mae Nofio Cymru yn cynnal yr holl gyrsiau sydd eu hangen arnoch i ddechrau arni neu i wneud cynnydd drwy'r llwybr dyfarnu. Bydd y ddolen hon yn rhoi gwybodaeth bellach i chi am y lefelau dyfarnu o Gofnodwr Amser i Ddyfarnwr!

http://www.swimming.org/britishswimming/swimming/organising-officials-training/

Sut i Archebu Cwrs

Costau Cwrs

Cwrs Cofnodwr Amser - AM DDIM i aelodau Nofio Cymru sydd ddim yn nofio neu £25 ar gyfer pob grŵp o 10

Dyfarnwr 1 - AM DDIM i aelodau Nofio Cymru sydd ddim yn nofio neu £8

Dyfarnwr 2 - AM DDIM i aelodau Nofio Cymru sydd ddim yn nofio neu £8

Dyfarnwr 2S - AM DDIM i aelodau Nofio Cymru sydd ddim yn nofio neu £8

Cliciwch yma i weld y Cyrsiau Swyddogion - Rhanbarth y Gogledd 2014

 

Er mwyn archebu cwrs cliciwch yma i gael Ffurflen Gais Cwrs Swyddogion ac yna ei e-bostio at leisa.forrest@swimming.org

Cysylltwch â Swyddfa Nofio Cymru yn uniongyrchol os ydych yn dymuno trefnu cwrs yn eich clwb

Rheolwr Digwyddiadau a Gwirfoddolwyr: Leisa Forrest

E:  leisa.forrest@welshasa.co.uk

Bydd y ddolen ddefnyddiol isod yn rhoi llawer rhagor o wybodaeth a mynediad at yr holl ddogfennau a lawrlwythiadau perthnasol fydd eu hangen arnoch.

http://www.swimming.org/britishswimming/swimming/officials/

Hefyd mae Nofio Cymru yn cynnal 'Rhaglen Swyddogion Ifanc' gan ddwyn pobl ifanc 14 i 17 oed ynghyd. Cysylltwch â Leisa Forrest am ragor o wybodaeth.

Young Officals Photo