To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Masters

Meistri

Nofio i oedolion sy’n 18 a throsodd yw nofio Meistri. Mae’n cwmpasu popeth o nofio hamdden er mwyn gwella ffitrwydd i nofio cystadleuol wedi’i drefnu.

Nofio Meistri

Mae Nofio Cymru am hyrwyddo, cefnogi a chynyddu nifer y clybiau Meistri yng Nghymru.

Mater i chi yw penderfynu i ba raddau yr ydych am fod yn rhan o nofio Meistri.

I ba raddau bynnag y cymerwch ran, dylech weld eich iechyd yn gwella, a chael cyfle i wella eich ffitrwydd a chadw’n heini, a meithrin cyfeillgarwch da ymhlith nofwyr.

Mae nofio Meistri yn ffordd wych o gymdeithasu a nofio gydag eraill, a mwynhau cael eich hyfforddi’n rhan o grŵp os ydych yn dymuno hynny. Bydd cyfle hyd yn oed i roi cynnig ar nofio dŵr agored neu bolo dŵr.

P’un a ydych yn nofio o ran hwyl neu er mwyn cystadlu, clybiau Meistri yw’r lle i fynd. Does dim rhaid i chi fod wedi nofio’n gystadleuol o’r blaen i fod yn nofiwr Meistr. Waeth beth sy’n eich ysgogi, mewn sesiynau Meistri cewch wella eich strôc a’ch techneg anadlu, gwella eich ffitrwydd, a chael ymarfer corff da. Gallwch ddechrau beth bynnag fo’ch oedran. Mae nofio’n gamp am oes!

Cynhelir cystadlaethau Meistri rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae rhesymau da dros gymryd rhan, ond does dim pwysau i gystadlu os nad yw o ddiddordeb i chi. Os hoffech wybod rhagor neu os hoffech drafod dechrau eich clwb meistri eich hun, neu greu adran meistri yn eich clwb, anfonwch neges e-bost YMA

Techneg a Chyngor - nofio ar y cefn

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio ar y cefn.

Download

Techneg a Chyngor - nofio yn eich blaen

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio yn eich blaen.

Download

Techneg a Chyngor - nofio ar y frest

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio ar y frest.

Download

Techneg a Chyngor - nofio pili-pala

I sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich amser yn y pwll, dyma rai awgrymiadau i wella eich techneg nofio pili-pala.

Download

Nofio Newyddion

 • RCT Learn To Dive Half Term Courses

  17 Gor 2018

  RCT Learn To Dive Half Term Courses

  RCT Learn To Dive Half Term Courses
  Mwy

  Learn to Dive Intensive Taster course

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  National
 • Select Coach Development Programme

  16 Gor 2018

  Select Coach Development Programme

  Select Coach Development Programme
  Mwy

  Swim Wales will be taking applications for our Select Coach Development Programme – Bronze Level from Wednesday 1st August.

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  International
 • Advertising opportunities at Summer Open Meet 2018!

  04 Gor 2018

  Advertising opportunities at Summer Open Meet 2018!

  Advertising opportunities at Summer Open Meet 2018!
  Mwy

  It’s not too late to utilise our advertising opportunities at our upcoming Summer Open Meet 2018!

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  International
 • FREE Swim Safe for Schools

  28 Meh 2018

  FREE Swim Safe for Schools

  FREE Swim Safe for Schools
  Mwy

  CYMRYD RHAN, CAEL HWYL, CADW’N DDIOGEL

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  National
 • Swim Wales achieve Intermediate standard for Equality in Sport.

  28 Meh 2018

  Swim Wales achieve Intermediate standard for Equality in Sport.

  Swim Wales achieve Intermediate standard for Equality in Sport.
  Mwy

  Swim Wales achieve Intermediate standard for Equality in Sport.

  Categori
  Swimming
  Rhanbarth
  National