To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close

Cyrsiau Addysgu Nofio

Cyrsiau Addysgu

Mae’r cymwysterau hyn yn addas i’r rhai sy’n dymuno addysgu yn yr amgylchedd ‘Dysgu Nofio’. Gallai hyn fod yn un o byllau’r Awdurdod Lleol neu bwll darparydd preifat.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Gynorthwyydd Nofio (Addysgu). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Cymhwyster ymarferol yw’r cymhwyster ASA Lefel 2 Athro (Nofio), sy’n datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu angenrheidiol i fod yn Athro Nofio. Mae’r cymhwyster hwn yn adeiladu ar yr wybodaeth, y sgiliau a’r gallu a ddatblygwyd yn y cymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu). Ar ôl cyflawni’r cymhwyster, bydd hyfforddwyr nofio’n gallu cynllunio, paratoi, cyflwyno, monitro a gwerthuso cyfres o sesiynau addysgu nofio yn effeithiol ac yn annibynnol. Mae’n rhaid bod â chymhwyster ASA Lefel 1 Cynorthwyydd Nofio (Addysgu). Mae’n rhaid i bob dysgwr fod yn 16 mlwydd oed o leiaf.

Nofio Addysgu Cyrsiau

  • Dim Cyrsiau