To enlarge the font, hold down the 'Ctrl' and '+' buttons on a PC or 'Cmd' and '+' buttons on a Mac.

Close
Nofio Ysgol

Nofio Ysgol

Mae llawer o grwpiau wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn yng Nghymru yn y dŵr ac o amgylch y dŵr erbyn 2020.

Fframwaith Nofio Ysgol

Y partneriaid sy’n rhan o’r ymrwymiad ‘Pob Plentyn yn Nofiwr’ hwn yw Llywodraeth Cymru, y 22 awdurdod lleol, Chwaraeon Cymru a Nofio Cymru. Er mwyn cyflawni’r dasg hon sy’n achub bywydau, ac i sicrhau bod disgyblion yn dysgu sgiliau hanfodol i oroesi yn y dŵr, mae’n hanfodol bod Addysg Cymru yn ymrwymo i nod ‘Pob Plentyn yn Nofiwr’.

I sicrhau bod gan Addysg Cymru yr offer angenrheidiol i gyrraedd y targed hwn, mae Nofio Cymru, mewn ymgynghoriad â’n partneriaid, wedi creu Cynllun Nofio Ysgol newydd i Gymru i ddarparu fframwaith addysgu i athrawon ac ysgolion – Nofio Ysgol.

Mae Cymru wedi ei hamgylchynu gan ddŵr, ac mae llawer o blant ac oedolion yn mwynhau’r môr, llynnoedd, afonydd a phyllau nofio ledled y wlad. Fodd bynnag, mae llawer nad ydyn nhw’n gallu mwynhau’r dŵr yn ddiogel. Yn anffodus mae tua 400 o bobl yn marw yn y DU bob blwyddyn oherwydd diffyg sgiliau sylfaenol i oroesi yn y dŵr. Mae’r rhan fwyaf o blant yng Nghymru yn dibynnu ar nofio yn yr ysgol fel eu hunig gyfle i ddysgu diogelwch sylfaenol yn y dŵr a sgiliau nofio. Fel cenedl, mae’n gyfrifoldeb arnom i addysgu’r sgiliau hyn.

Mae Nofio Ysgol yn ffurfioli safonau a methodoleg genedlaethol ar gyfer addysgu nofio i blant ledled Cymru.

‘Dysgu Trwy Chwarae’ yw sylfaen Nofio Ysgol. Mae gwersi yn cynnwys gweithgareddau a gemau yn y pwll, a gellir eu haddasu i helpu’r holl blant i gyflawni eu potensial. Dyluniwyd y cynllun i ddenu plant gyda brandio a thystysgrifau lliwgar. Gellir gwobrwyo plant sy’n cyrraedd safon y Cwricwlwm Cenedlaethol â medal fawreddog i ddathlu eu cyflawniad.

Gan gysylltu â Dysgu Nofio Cymru, yr unig fframwaith dysgu nofio cydnabyddedig yng Nghymru, dyluniwyd Nofio Ysgol i helpu darparwyr i gyflwyno profiad dysgu nofio cynhwysfawr i blant sy’n mynychu gwersi nofio’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’n cydblethu â’r cynllun a argymhellir gan Chwaraeon Cymru a Nofio Cymru ar gyfer gwersi nad ydynt yn rhan o’r cwricwlwm, sy’n golygu bod y profiad Dysgu Nofio cyfannol i bawb sydd ynghlwm wrth y broses: plant, rhieni, athrawon a darparwyr gwersi.

What is a Swim Wales Swim School membership?

It is a type of membership that enables a swim school to access all the necessary help, support and expertise of the National Governing Body. It also gives access to the Learn To Swim Wales framework and our online Aqua Passport scheme.

Why join the Swim Wales Swim School Scheme?

 • Access help and advice from the Swim Wales Regional Business Manager
 • Free job vacancy advertising on www.swimwales.org
 • Use the Swim Wales Swim School logo on promotional marketing material 
 • Assessment for the Swim Wales Learn to Swim accreditation (when available) 
 • Preferential rate of insurance for the school through our insurers
 • List your swim school on the Swim Wales website www.swimwales.org 
 • 10% discount on all UKCC Courses and CPD when the school signs up to Aqua Passport
 • Apply for Sport Wales Community Chest funding (up to £1,500 per year)

What is required in order to join the Swim Wales Swim School Scheme?

To be eligible to join the Swim Wales as a Swim School Member, your swim school must meet the following criteria:

 • Provide written assurance you will comply with the Swim Wales Child Protection procedures
 • Employ teachers who have their own adequate professional insurance to cover activities within the school
 • Employ teachers who hold a relevant teaching qualification
 • Follow the Learn to Swim Wales framework and awards

Assessment Criteria

There are many different approaches to the way schools and providers structure school swimming programmes. Swim Wales recommends that:

 • There should be a minimum of 26 hours of swimming instruction throughout a child’s primary school education
 • It is most beneficial to take children swimming from Years 2 through to Year 6 for a minimum of 7 hours per year.

According to the current National Curriculum: “pupils should be taught to develop skills of water safety and personal survival and swim unaided for a sustained period of time”. Swim Wales, with the support of education advisers and local providers, have agreed that the following will be assessed:

Recommended Hours

There are many different approaches to the way schools and providers structure school swimming programmes. Swim Wales recommends that: • There should be a minimum of 26 hours of swimming instruction throughout a child’s primary school education • It is most beneficial to take children swimming from Years 2 through to Year 6 for a minimum of 7 hours per year.

Delivery Approach

Where there is limited access to leisure facilities, the preferred delivery method for School Swimming and the Nofio Ysgol framework is an intensive model over a minimum of 2 weeks.

Schools who have more access to facilities are recommend to take children for a minimum of 10 sessions per academic year. The recommendation is for 45-minute lessons with a maximum teacher-pupil ratio of 1:12.