Gwirfoddolwyr/Swyddogion


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Volunteer Pic

Mae campau dŵr yn dibynnu'n fawr ar wirfoddolwyr i gynorthwyo i gael pethau i redeg yn esmwyth. Mae cyfleoedd i'w cael ar lefel clwb a gyda digwyddiadau Nofio Cymru. Peidiwch â phoeni os mai gwan yw eich gwybodaeth am nofio ar y dechrau; yr hyn sydd ei angen yw brwdfrydedd!

Rydym hefyd yn cynnig cysylltiadau ar gyfer pobl ifanc 16-24 i'n rhaglen gwirfoddolwyr ifanc sy'n caniatáu i chi gael eich achredu drwy Gwirfoddolwyr y Mileniwm. Gwiriwch y wefan hon i gael rhagor o wybodaeth am Wirfoddolwyr y Mileniwm: http://www.gwirvol.org/

Cysylltwch â: leisa.forrest@swimming.org am ragor o wybodaeth