Prifysgol Cymru, Casnewydd


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Gyda chysylltiadau cryf i Nofio Cymru, mae gan y brifysgol ran hollbwysig i'w chwarae yn natblygiad clybiau Nofio, Polo Dŵr a Nofio Cydamseredig Dinas Casnewydd.

Campws y Ddinas

Campws y Ddinas yw ein campws newydd gwerth miliynau o bunnoedd yng Nghanol Dinas Casnewydd.  Mae'r prosiect yn gydweithrediad rhwng y Brifysgol, Cyngor Dinas Casnewydd a Newport Unlimited, y cwmni adfywio trefol ar gyfer y Ddinas.  Agorodd Campws y Ddinas ei ddrysau ym mis Ionawr 2011.

Gallwch weld taith rithwir Campws y Ddinas isod:

Start the City Campus Virtual Tour

Taith Ehedog Rithwyr o Gampws Caerllion

Isod ceir taith ehedog rithwir drwy Gampws y Ddinas.  Crëwyd y daith ehedog gan Newport Unlimited cyn cwblhau'r adeilad.