Prifysgol Abertawe


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Swansea

Swim Wales 6

Astudio a Nofio

Os ydych yn nofiwr cystadleuol brwd efallai mai Prifysgol Abertawe yw'r lle perffaith i chi astudio. Mae wedi ei lleoli ar gampws sydd ar barcdir mewn lleoliad glan y môr ysblennydd, gerllaw Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru Abertawe ac o fewn cyrraedd i'r ddinas llawn bywyd hon.

Mae Prifysgol Abertawe yn cyfuno hanes hir o lwyddiant academaidd gydag agwedd fodern tuag at ddysgu, ac mae'n rhoi mynediad i'r nofwyr gorau at Raglen Perfformiad Uchel Abertawe. Gwiriwch y cyrsiau gradd ac ôl-radd sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe.

Mannau poblogaidd eraill y bydd nofwyr yn astudio yn ardal Abertawe yw Prifysgol Metropolitan Abertawe a Choleg Gŵyr Abertawe.