Academi Nofio Cymru


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Beth ydyw?

Cyfres o sesiynau hyfforddiant diwrnod cyfan yw Academi Nofio Cymru.  Fe'i cyflwynir gan staff hyfforddi gorau Cymru a Phrydain, gyda rhaglen a arweinir gan Brif Hyfforddwr Nofio Prydain ac ITC Abertawe, Bud McAlister. Bydd prif hyfforddwyr Cenedlaethol Cymru yn cefnogi hyfforddwyr drwy gydol y gyfres.

Yn dilyn ein Academi Nofio Cymru llwyddiannus yn 2012/13, mae'n bleser gan Nofio Cymru i gyhoeddi strwythur newydd i'n Hacademi ar gyfer 2013/14

Rydym wrth ein bodd i allu cyhoeddi  2 ar 1, sesiynau awr o hyd gyda hyfforddwr ITC Abertawe,  Bud McAlister, sef hyfforddwr presennol Jazz Carlin a hyfforddwr Janet Evans, pencampwr Olympaidd 4 gwaith.

Academy

Byd dy sesiynau yn rhoi cyfle dihafal i gael adborth unigol ar strôcs a sgiliau o'ch dewis! Bydd sesiynau'r tymor hwn yn cynnwys clinig dechrau a throi, yn edrych ar ddechrau a thechneg dan y dŵr, gyda dyddiadau strôcs i ddilyn.

Mae'r dyddiadau yn cael eu cadarnhau ar hyn o bryd a chânt eu cyhoeddi yn fuan!

Ar gyfer pwy?

Bwriedir y sesiynau ar gyfer nofwyr ifanc sydd wedi cyflawni o leiaf un amser cymhwyso ar gyfer Pencampwriaethau Rhanbarthol.

Academy 2

 

 

Lle cânt eu cynnal?

Y lleoliad ar gyfer sesiynau Academi Nofio Cymru yw Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru, Abertawe.

Cyhoeddir y sesiynau ar gyfer y dyfodol pan fyddant ar gael, cadwch lygad ar y wefan a Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf!

Academy 3