Ysgol Nofio Nofio Cymru


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Beth yw Cynllun Ysgol Nofio Nofio Cymru?

Math o aelodaeth sy'n galluogi ysgol nofio i gael cymorth, cefnogaeth ac arbenigedd y Corff Llywodraethu sydd ei angen arno.  Mae hefyd yn rhoi mynediad i'r Ysgol Nofio at Gynllun Dysgu Nofio Cymru a'n cynllun Pasbort Dŵr ar-lein.

C. Faint mae'n ei gostio i ymaelodi?

Mae aelodaeth ar gael i glybiau preifat ac ysgolion nofio ac mae'n costio £75 y flwyddyn

C. Beth yw manteision ymuno â Chynllun Ysgol Nofio Nofio Cymru?

  • Mynediad at gymorth a chyngor gan Reolwr Busnes Rhanbarthol Nofio Cymru
  • Hysbysebu swyddi gwag am ddim ar www.swimwales.org
  • Disgownt ar Wobrau Nofio Cymru ac aelodaeth Pasbort Dŵr www.aquapassport.com
  • Rhan o gynllun achredu Dysgu Nofio Nod y Ddraig, gyda'r hawl i ddefnyddio logo Nod y Draig achrededig ar ddeunydd marchnata'r Ysgol Nofio
  • Cyfradd ffafriol ar gyfer yr ysgol drwy ein hyswirwyr
  • Rhestru'r ysgol nofio ar wefan Nofio Cymru www.swimwales.org (gan dybio bod yr ysgol ar ddyfarniadau Nofio Cymru neu Pasbort Dŵr)
  • Disgownt gwerth 10% ar holl gyrsiau UKCC a Datblygiad Proffesiynol Parhaus os bydd yr ysgol yn cofrestru ar gyfer Pasbort Dŵr

 

C. Beth sydd ei angen er mwyn ymuno â Chynllun Ysgol Nofio Nofio Cymru?

Er mwyn bod yn gymwys i ymuno â Nofio Cymru fel Aelod Ysgol Nofio, rhaid i'ch ysgol nofio fodloni'r meini prawf canlynol:

Rhoi sicrwydd ysgrifenedig y byddwch yn cydymffurfio â gweithdrefnau Diogelu Plant Nofio Cymru;

Cyflogi athrawon sydd â'u hyswiriant proffesiynol digonol eu hunain ar gyfer gweithgareddau o fewn yr ysgol ac sydd â chymwysterau addysgu perthnasol.

Defnyddio athrawon gyda chymwysterau cydnabyddedig.

Dilyn Cynllun Cenedlaethol Nofio Cymru ar gyfer addysgu gyda Gwobrau Nofio Cymru.

I wneud cais ffoniwch swyddfa Nofio Cymru a byddwn yn trosglwyddo eich manylion i'ch Rheolwr Busnes Rhanbarth lleol.