Gwneud cais am ddosbarthiad


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Gwneud cais am ddosbarthiad

Er mwyn bod yn gymwys i gystadlu, rhaid i nofiwr gyda nam corfforol, nam ar y golwg, anhawster dysgu neu nam ar y clyw gael eu hasesu yn gyntaf er mwyn penderfynu ar hyd a lled y nam. Dylid llenwi ffurflen gais i'w rhoi ar restr aros i gael asesiad.

Dosberthir nofwyr yn ddau grŵp a fydd yn caniatáu cystadleuaeth deg rhwng nofwyr sydd â lefelau tebyg o anabledd. Mae dau fath o ddosbarthiad:

  • Cenedlaethol (Nofio Prydain) sy'n caniatáu i nofwyr gystadlu mewn digwyddiadau yn y DU yn unig
  • Rhyngwladol (Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol (IPC)) sy'n caniatáu i nofwyr gystadlu mewn digwyddiadau ledled y byd

(PDF Canllawiau Dosbarthiadau Cymhwyster ar gyfer Nofio i'r Anabl S1-S15)