Nofio i’r Anabl


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Beth yw nofio i'r anabl?

Mae Nofio Cymru yn cydnabod y potensial i bobl gydag anableddau gael eu cynnwys ym mhob agwedd ar gampau dŵr.

Nid yn unig y gallwch ymuno â chlwb nofio a chystadlu, efallai y byddwch hefyd am ymwneud mewn gweithgareddau sydd ddim yn golygu nofio, megis hyfforddi, rheoli clwb a gweinyddu.

Os oes gennych anabledd a bod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn nofio yna gallwch naill ai gysylltu â'ch Cydlynydd Nofio Awdurdod Lleol neu Reolwr Nofio i'r Anabl Cenedlaethol Nofio Cymru, a fydd yn barod i roi'r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch.

Nofio i'r Anabl