Sir Benfro


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Nofio Sir Benfro

Prif Hyfforddwr

Paul DoweyPaul Dowey

Proffil y Prif Hyfforddwr

Caiff Nofio Sir Benfro ei arwain gan hyfforddwr cymwysedig iawn, Paul Dowey, sy'n arbenigo mewn dull gwyddonol o hyfforddi. Pan ddechreuwyd y clwb perfformio, Paul oedd yr hyfforddwr perfformio llawn-amser ieuengaf yng Nghymru a'r cyntaf yn Sir Benfro. Mae ei un mlynedd ar ddeg o brofiad yn y rhaglen Dysgu Nofio a hyfforddiant yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer ei ddatblygiad o'r llwybr elît. Mae Paul wedi hyfforddi nofwyr a gyrhaeddodd rowndiau terfynol cenedlaethol a threialon Prydain. Mae'n aelod o Banel Technegol Nofio Cymru ac yn awyddus i gydnabod gwaith caled y llwybr cyfan, yn cynnwys gwirfoddolwyr y clybiau, mewn sicrhau canlyniadau i'w dîm.

Proffil y Clwb

Gyda dros 3,500 o blant yn cymryd rhan yn y rhaglen campau dŵr a hyfforddwr proffesiynol, mae Sir Benfro wledig mewn sefyllfa dda i gynhyrchu nofwyr o safon. Mae Nofio Sir Benfro wedi mwynhau llwyddiant da wrth ddatblygu ei nofwyr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan sicrhau 13 o enillwyr medalau unigol a 4 enillydd medal ras gyfnewid ym Mhencampwriaeth Cenedlaethol yr Haf 2011. Mae Nofio Sir Benfro yn datblygu nofwyr drwy ei Charfannau Sgiliau, Potensial a Perfformio De a Gogledd. Mae'r holl garfannau wedi ei seilio ar egwyddorion Datblygiad Athletwyr yn yr Hirdymor, ac yn ymarfer yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd 

Clybiau Nofio Cysylltiedig

Hedfanwyr Abergwaun

Morloi Hwlffordd

Teigrod Aberdaugleddau

Penfro a'r Cyffiniau

Dolffiniaid Dinbych-y-pysgod