Sir y Fflint


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Nofio Sir y Fflint

Prif Hyfforddwyr

Stewart Clamp a Nigel Crowe

Proffiliau'r Prif Hyfforddwyr

Rhyngddynt mae gan Stewart Clamp a Nigel Crowe dros 50 mlynedd o brofiad hyfforddi. Mae'r ddau wedi bod yn hyfforddwyr ar Dimau Nofio Hŷn Prydain, gan ddod i uchafbwynt gyda phrofiad ar lefel Olympaidd a Byd. Mae eu profiad mewn nofio Ieuenctid a Grwpiau Oedran yn eang ac yn cynnwys rolau gyda thimau Olympaidd Ieuenctid a Phencampwriaethau Iau Ewrop. Mae o leiaf un ohonynt wedi mynychu ac wedi cael nofwyr yn cymhwyso ar gyfer Pencampwriaethau Oedran ac Ieuenctid Prydain bob blwyddyn ers 1992.

Mae Stewart a Nigel yn hyfforddwr lefel 4 ASA; Mae gan Stewart radd mewn Addysg Gorfforol, Gwyddor Chwaraeon a Rheolaeth Hamdden ac mae'n athro ysgol uwchradd cymwysedig a phrofiadol. Mae'r ddau'n chwarae rôl sylweddol yng Nghynllun Hyfforddiant Perfformiad Elît Nofio Sir y Fflint (SFEPTS). Stewart yw'r Prif Hyfforddwr ac mae'n gyfrifol am hyfforddi'r ieuenctid. Nigel yw'r Hyfforddwr Grwpiau Oedran, yn gyfrifol am hyfforddi'r nofwyr grwpiau oedran.

Mae'r SFEPTS wedi cael llawer o lwyddiant ers ei sefydlu yn 2007:

  • medalau ym Mhencampwriaethau Ieuenctid y Byd a Gemau Ieuenctid y Gymanwlad
  • medalau ym Mhencampwriaethau Oedran ac Ieuenctid Prydain
  • mae nofwyr ar y rhaglen wedi torri recordiau ar lefel Hŷn Cymru, Ieuenctid Cymru a grwpiau oedran Prydain
    • mae nifer o'r nofwyr wedi symud ymlaen i naill ai raglenni Prifysgol mawr (un yn UDA) neu ITC Nofio Prydain.

 

Proffil y Clwb

Mae'r pum Clwb Nofio Datblygu yn yr ardal yn bwydo i strwythur Sgiliau, Potensial, Carfanau Gogledd a De a Pherfformio Nofio Sir y Fflint. Mae pob carfan wedi ei seilio ar egwyddorion Datblygiad Athletwyr yn yr Hirdymor.

 

Clybiau Nofio Cysylltiedig

Bwcle

Y Waun

Cei Connah

Dreigiau Dinbych

Y Fflint

Treffynnon

Yr Wyddgrug

Llannerch Banna

Dolffiniaid Rhyl

Ruthun