De Ddwyrain Cymru


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

GWELD Y NEWYDDION A'R DIGWYDDIADAU AR GYFER Y RHANBARTH HWN »

Beth sy'n cael ei gynnig?

Mae'r rhanbarth hwn yn cynnwys un ar ddeg sir:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Casnewydd
 • Powys (de'r sir yn unig)
 • Rhondda Cynon Taf
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg

O fewn y rhanbarth mae 35 o glybiau campau dŵr:

 • Clwb Deifio Comets Aberdâr
 • Carfan Campau Dŵr Y Fenni
 • Piranaod Abertyleri
 • Y Barri
 • Baraciwdaid Blaenafon
 • Aberhonddu
 • Carfan Nofio Sir Pen-y-bont ar Ogwr
 • Clwb Nofio Dreigiau Siarcod Pen-y-bont ar Ogwr
 • Carfan Nofio Sir Caerffili
 • Cil-y-coed
 • Meistri Caerdydd
 • Campau Dŵr Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Clwb Nofio a Polo Dŵr Prifysgol Caerdydd
 • Cas-gwent a'r Cyffiniau
 • Dinas Caerdydd
 • Clwb Nofio a Polo Dŵr Dinas Casnewydd
 • Clwb Nofio Cydamseredig Dinas Casnewydd
 • CLAMS
 • Clwb Polo Dŵr Cwm Draig
 • Dyfrgwn Cwmbrân
 • David Lloyd Caerdydd
 • Anabl y Dreigiau
 • Heddlu Gwent
 • Blaenau'r Cymoedd
 • Siarcod Llantrisant
 • Merthyr Tudful
 • Mynwy
 • Penarth
 • Dolffiniaid Pont-y-pŵl
 • Pontypridd
 • Rhondda
 • Heddlu De Cymru
 • Dolffiniaid Torfaen
 • Carfan Nofio Torpidos Tredegar
 • Polo Dŵr Crwydriaid Cymru

Cynhelir nifer o gystadlaethau dŵr - gan roi cyfle ar gyfer pob lefel gallu, o nofwyr newydd i'r elît - ar draws y rhanbarth drwy gydol y flwyddyn. Maent yn rhoi man cystadlu i aelodau Nofio Cymru, gan gynorthwyo nofwyr i ddeall strwythurau a phrosesau cystadlaethau a rhoi'r cyfle iddynt arddangos eu sgiliau.

Mae llwyddiant cystadleuol y rhanbarth wedi cael hwb gan bedwar Clwb Perfformio - Caerdydd, Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Thorfaen - a gefnogir gan rwydwaith cryf o Glybiau Nofio. Mae nifer o nofwyr rhyngwladol Cymru a Phrydain Fawr naill ai'n byw, neu fod eu cartref, yn y rhanbarth, yn cynnwys y nofwyr Olympaidd a Pharalympaidd David Davies, Ieuan Lloyd, Tom Haffield, David Roberts, Morgyn Peters, Nyree Kindred, Rhiannon Henry a Liz Johnson.

Mae gan gampau dŵr hanes cryf yn y rhanbarth ac mae cyfnod cyffrous ar y gorwel gyda chyfleusterau newydd yn cael eu codi, partneriaethau yn cael eu ffurfio a chyd-ganolbwyntio ar dargedau'r Llwybr Campau Dŵr.