Cystadlaethau


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Nid yw mwyafrif y nofwyr Meistr yng Nghymru yn cystadlu ond mae digon o gyfle i wneud hynny, os ydych yn dymuno.

Bydd Nofio Cymru yn cynnal ei Bencampwriaeth Meistri Cymru blynyddol ym mis Mawrth ym Mhwll Nofio Cenedlaethol Cymru yn Abertawe - un o oddeutu 50 cystadleuaeth a gynhelir yn y DU bob blwyddyn.

Trefnir cystadlaethau meistri mewn bandiau oedran pum mlynedd, 25-29, 30-34, 35-39 ac yn y blaen, ac nid oes terfyn uchaf! Bydd rhai cystadlaethau hefyd yn cynnwys grŵp ar gyfer rhai 19-24 oed. Ar gyfer y rhan fwyaf o gystadlaethau Meistr nid oes raid i chi gael amser cymhwyso, nid oes raid i chi fod hyd yn oed wedi eich dewis fel rhan o garfan. Gall unrhyw un sydd eisiau cystadlu wneud hynny.

Mae hefyd cyfleoedd i roi cynnig ar nofio Dŵr Agored, os yw her amodau awyr agored yn apelio. Bydd llawer o'r rhai sy'n newydd i'r gamp yn rhoi cynnig ar ras Dŵr Agored y Ddraig, a drefnir gan Nofio Cymru bob mis Medi ym Mae Abertawe.