Nofio Meistri


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Elite 59

Nofio meistri yw'r enw a ddefnyddir gan rai pobl ar gyfer nofio oedolion.

Tarddodd y term o UDA yn y 1970au pan derefnodd cyn-bencamwpyr nofio gystadleuaeth ar gyfer nofwyr a oedd yn oeodlion. Erbyn hyn mae nofio meistri yn cyfeirio at unrhyw fath o nofio ar gyfer oedolion, o nofio hamddenol ar gyfer ffitrwydd i nofio cystadleuol. Nid oes yn rhaid i chi fod yn gyn-nofiwr elît, yr unig beth sy'n rhaid i chi ei wneud yw mwynhau nofio.

Er mwyn bod yn gymwys fel nofiwr meistr mae'n rhaid i chi fod yn o leiaf 25 oed. Mae gan rai clybiau nofio adrannau Meistri ac mae rhai clybiau nofio ar gyfer Meistri yn unig. Dewch o hyd i'ch clwb lleol.