Nofio dŵr agored

Yn syml, nofio dŵr agored yw nofio mewn ardaloedd o ddŵr agored sy'n cynnwys y môr, llynnoedd, cronfeydd dŵr ac afonydd (ond nid pyllau nofio awyr agored).

Yn wreiddiol hwn oedd yr unig fath o nofio, ac fe fu bron â diflannu yn y DU wrth i byllau nofio dan do gael eu datblygu ar gyfer y cyhoedd o'r 1950au ymlaen. Yn y blynyddoedd diwethaf anogodd grwpiau megis y Gymdeithas Nofio Awyr Agored bobl i ail ddarganfod y gamp ac mae'r triathlonau wedi rhoi arena gystadleuol ar gyfer nofio dŵr agored.

Open Water

Cyrhaeddodd nofio dŵr agored cystadleuol gynulleidfaoedd ehangach yn 2008 pan gynhaliwyd ras 10km fel rhan o Gemau Olympaidd Beijing. Aeth tair o'r chwe medal yn y gystadleuaeth hon i aelodau o dîm nofio Prydain Fawr:   David Davies (arian), Keri-Anne Payne (arian) a Cassie Patten (efydd). Ers hynny mae diddordeb y cyhoedd a'r cyfranogiad yn y gamp wedi tyfu'n sylweddol. Cynhelir pum ras flynyddol yng Nghyfres 'Great Swim' Nwy Prydain.

 

*NODER, MAE RAS NOFIO DŴR AGORED Y DDRAIG 2012 WEDI EI CHANSLO *

Maent yn denu niferoedd enfawr o nofwyr sy'n awyddus i brofi cyffro nofio dŵr agored, gyda'r sicrwydd bod caiacwyr arbenigol a chychod diogelwch yno gyda hwy. Bydd dynion a menywod yn cystadlu ochr yn ochr â'i gilydd gyda'r elfennau'n chwarae rhan mewn penderfynu pwy fydd yr enillydd.