Ynglŷn


10% oddi ar Speedo

Rhowch cod hyrwyddo 'swim-wales-10' wrth y man talu. Telerau ac amodau yn berthnasol.

Dechreuodd y sefydliad ym 1897 fel Cymdeithas Nofio Amatur Cymru. Bellach Nofio Cymru yw'r Corff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer Nofio, Nofio Cydamseredig, Nofio Dŵr Agored, Deifio a Pholo Dwr yng Nghymru ac mae'n gweithio'n agos gyda Chwaraeon Cymru.